Blogi

Kuntavaaliteemani

Koko Kotka

Vastakkainasettelun aika on lopetettava kaupungissa. Meidän Kotka ei ole vain teollisuus- ja satamakaupunki Itämeren rannalla. Kotka käsittää myös Kymin ja Karhulan. On tärkeää, että koko Kotkaa tullaan jatkossa kehittämään tasapuolisesti eteenpäin.

Kotkan monimuotoisuus on ainutlaatuinen, meillä on mahtavat jokialueet, saaristo sekä historia. Näitä pitää osata hyödyntää paremmin matkailu sekä kuntalaisten vapaa-ajan käyttöä varten, unohtamatta luontoarvoja.

En voi ymmärtää politiikkaa, jossa eri ihmisryhmät esimerkiksi nuoret ja ikäihmiset asetetaan vastakkain, joko-tai. Ei vastakkain, vaan tasapuolisesti. Jokainen kuntalainen on yhtä arvokas. Kotkan tulee olla suunnannäyttäjä ja oltava esimerkki koko Suomelle, että Kotkassa on kaikilla ihmisillä hyvä olla ja elää vauvasta vaariin.

Elinkeinopolitiikka

Kotkan tulee vahvasti panostaa elinkeinopolitiikkaan. Se ei tarkoita ulkopuolisten konsulttien palkkaamista vaan yritysmyönteisempää kaavoitusta, tehokasta markkinointia, infrastruktuurin kehittämistä sekä yhteistyötä. Tällöin työpaikat sekä yrittäjyys kasvavat.

Kotkassa on oltava saatavilla osaavaa työvoimaa. Tässä Ekamilla ja Xamkilla on Kotkassa valtavan tärkeä rooli. Valmistuville opiskelijoille on tärkeää, että kaupungista löytyy heille töitä. Näin he jäävät Kotkaan luomaan työuraa sekä mahdollisesti perustaa perheen. Tämä kaikki tuo kuntalaisia, koululaisia, ostovoimaa.

Maakunnan elinvoimaisuudesta täytyy pitää huolta tekemällä yhteistyötä kaikkien Kymenlaakson kuntien kanssa, sillä Kymenlaakson kilpailukyky on kiinni yritysten toimintaedellytyksissä. Kotkan tulee lisäksi kilpailuttaa palvelut siten, että paikallisilla kotimaisilla toimijoilla on mahdollista osallistua tarjouskilpailuihin.

Hyvinvointi

Lapsissa ja nuorissa kasvaa maamme tulevaisuus. Laadukas kasvatus sekä turvallinen kasvuympäristö vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja ja ehkäisee syrjäytymistä. Turvallisen kasvuympäristön takaaminen jo päiväkodista lähtien on asia, johon tulee panostaa. Lapsi kasvaa ja kehittyy turvaverkon ja tukiverkon ympäröimänä, ja tämä ehkäisee syrjäytymistä ja luo turvaa huomiselle. Kotkalaisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin panostaminen on mielestäni yksi kaupungin tärkeimmistä tehtävistä.

Kaupungin on pidettävä huoli hyvistä ja moderneista harjoitusolosuhteista koko Kotkan alueella mahdollistaen ympärivuotisen liikunnan. Huomioiden kilpaurheilun, harrasteliikunnan ja ikäihmisten terveysliikunnan. Kaupungin on innostettava ihmisiä liikunnan pariin.

Liikuntaharrastus on hyvä tapa ehkäistä syrjäytymistä. Junioreiden harjoitusvuorot pitää pysyä maksuttomina, jotta seuroilla on mahdollisuus järjestää edullista liikuntaa kaupungissa. Jos perheillä ei ole varaa maksaa harrastusmaksuja, ei ole harrastajiakaan.

Kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen liikunnan avulla.

Kaupunginvaltuustolla on iso merkitys kotkalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Miten tämä liittyy kuntapolitiikkaan? Erittäin olennaisesti sillä kaupunki luo lähtökohdat meidän kotkalaisten elämiseen ja se lähtee pienistä asioista joita ei välttämättä tule ajatelleeksi. Esimerkiksi liikunnan harrastaminen. Kaupungin tulee mahdollistaa tasavertaista liikkumista jokaiselle ja luoda mahdollisuus kaikille kotkalaisille kokea liikunnan ilo. Huomioiden kilpaurheilun, harrasteliikunnan, erityisryhmät ja ikäihmisten terveysliikunnan. On yhtä arvokasta käydä turvallisesti kävelyllä sekä urheilla ammatikseen. 

Kaupunki kun tarjoaa laadukkaat olosuhteet liikkumiselle, niin liikumme jopa huomaamattomasti. Esimerkiksi lapsille turvallinen koulumatka jalan tai pyörällä lähellä olevaan kouluun, harrastuksiin sekä myös aikuisille turvallinen työmatka, jotta voi esimerkiksi pyöräillä töihin. Mutta se ei tarkoita ihmisten pakottamista ideologisista syistä pyörän selkään lumimyrskyssä talvella, jotta pääsee töihin. Vaan luontaista kannustamista liikkumisen pariin. 

Hyvät ulkoilureitit sekä meidän poikkeukselliset hienot puistomme luovat lähtökohdat liikkumiselle meille jokaiselle kotkalaiselle. Kotkalaiset ottakaa lähiliikuntapaikat, ulkoilureitit, luonto haltuun sillä ne kuuluvat meille!

Liikunnan avulla ihmiset voivat paremmin ja sairastavat vähemmän, jolloin panostus liikkumiseen maksaa itsensä takaisin monin verroin. Sekä hyvät liikunnan harrastusmahdollisuudet ovat osaltaan Kotkan vetovoimatekijöitä. 

Hyvinvointi on kokonaisuus, jota liikkuminen tukee.

#EIYHTEISVELALLE

Euroopan unionia on uskoteltu meille demokratian kehtona, jossa jäsenvaltiot toimivat yhteisten sääntöjen mukaisesti. Nyt EU rikkoo itse omia perussopimuksiaan ja jälleen kerran Suomen kansa on maksajana. Takaisinmaksu jatkuu vuoteen 2058, jolloin nyt työelämän kynnyksellä olevat ovat silloin jo yli 60-vuotiaita.

Suomalaiset eivät vuonna 1994 EU-jäsenyydestä äänestäessään sitoutuneet omia perussopimuksiaan rikkovaan tulonsiirtounioniin. Silti tilanne on se, että omissa talousvaikeuksissaan kärvistelevä Suomi lähettää vähäisiä varojaan eurooppalaisten ongelmamaiden talouksien tueksi. Samaan aikaan Suomen hallitus hehkuttaa ”elpymisrahastolla” jo tulevan vuoden budjetissa, vaikka todellisuudessa tulemme tällä järjestelyllä maksamaan vähintään tuplasti enemmän jokaisesta saamastamme eurosta, korkomenoista puhumattakaan. Samalla päättäjämme antavat hyväksyntänsä EU:n perussopimuksien rikkomiselle ja myös tuleville yhteisvastuu- ja yhteisvelkajärjestelyille.

Allekirjoita aloite täällä! Sano #eiyhteisvelalle!

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/7224