Ajatuksia

 

Kotka & Kymenlaakso

Meidän Kotkalla on pitkä ja värikäs historia, se ei ole vain teollisuus- ja satamakaupunki Itämeren rannalla. Kotka käsittää myös kauniin maaseutumaisen Kymin ja Karhulan. On tärkeää, että koko Kotkaa tullaan jatkossa kehittämään tasapuolisesti eteenpäin. Tähän tarkoitukseen sopisi hyvin kaupunginosalautakunnat, jotka osallistuisivat oman alueensa kehittämiseen. Meidän täytyy pyrkiä hyödyntämään Kotkan monimuotoisuutta entistä paremmin. Esimerkkinä Kyminlinnaa ja Kymijokia voitaisiin hyödyntää paremmin matkailun osalta.

Elinkeinopolitiikka

Kotkan ja Kymenlaakson tulee vahvasti panostaa elinkeinopolitiikkaan. Tällöin työpaikat, yrittäjyys sekä taloudellinen tehokkuus kasvavat. Jos jokin Kymenlaakson kunnista onnistuu luomaan kuntaan uusia työpaikkoja, heijastusvaikutukset näkyvät koko Kymenlaaksossa. Yhteistyössä on voimaa.

Infrastruktuurista täytyy pitää huolta ja parantaa, esimerkiksi valtatie 15 muuttaminen moottoritieksi parantaisi liikenneturvallisuutta ja nopeuttaisi liikenteen sujuvuutta. Valtatie 15 on tällä hetkellä Kymenlaakson tärkeimpiä teitä varsinkin teollisuudelle.

Suomi

Maanpuolustus

Suomen pitää puolustaa koko maata ja tähän tarkoitukseen pakollinen asevelvollisuus on paras. Varusmiespalvelus on luontainen jatkumo nuorten ihmisten kehityksessä. Varusmiespalveluksen aikana opitaan, kehitytään ja kasvetaan ihmisenä.

Ikäihmiset

Vanhusten hoito Suomessa ei ole, sellaista kuin sen pitäisi olla. Ikäihmisten täytyy saada turvatumpaa ja laadukkaampaa hoitoa. He ovat kovalla työllä rakentaneet tämän maan meille tuleville sukupolville. Varsinkin sotiemme veteraaneista täytyy pitää paremmin huolta, he ovat sen ansainneet.

Maahanmuutto

Suomen maahanmuutto politiikka on pahasti retuperällä. Ne ketkä tarvitsee apua heitä pitääkin auttaa, mutta ne ketkä ei tarvitse apua, niin heitä ei pitäisi ottaa maahamme. Suomeen saapuu turvapaikanhakijoita joilla ei ole todellista tarvetta apuun. Tämä joukko käyttää härskisti meidän hyväntahtoisuutta hyväkseen. Valitettavasti ne jotka tarvitsevat apua, he eivät sitä saa, koska elintasosiirtolaiset vievät heiltä sen. Maahanmuuttoon laitettaan miljoonia ja rahat otetaan meidän vähä osaisilta. Eikä yhteiskunnassamme riitä rahat enää kauan vihervasemmistolaisen politiikan takia. Elintasosiirtolaiset eivät edes pyri kotiutumaan Suomalaiseen yhteiskuntaan vaan pyrkivät tuomaan oman yhteiskunnan tänne. Tästä hyvänä esimerkkinä Ruotsiin muodostuneet no-go alueet, jonne ei ole enää turvallista mennä. Meidän on vaadittava maahan tulevilta, että he noudattavat meidän lakejamme ja kunnioittavat Suomalaista kulttuuria. Rajat ovat rakkautta.

Euroopan Unioni

Vastustan Euroopan Unionia ja varsinkin sen liittovaltio kehitystä. Euroopan Unioni käytännössä päättää Suomen lainsäädännöstä. Euroopan Unionia pyritään viemään koko ajan kohti liittovaltioksi. Miten muut voi tietää parhaiten mikä meille on hyväksi kuin me itse? Euroopan Unioni pitäisi olla tulli- ja vapaakauppaliitto eikä valtio. Kansa muodostaa valtion ja Euroopan Unionilla ei ole kansaa, joten se ei voi olla valtio. Euroopan Unioni on uhka demokratialle.