Päivähoito-oikeutta pitäisi rajata, jos jompikumpi vanhemmista on kotona

Kotkassa on subjektiivinen päivähoito-oikeus, minkä yhtenä seurauksena Kotkan päivähoitopaikat ovat riittämättömät. Päivähoitoa saavat ilman rajoitusta kaikki lapset, joilla ei välttämättä edes ole ensisijaista päivähoidon tarvetta vanhemman työn tai opiskelun vuoksi. Sen vuoksi saattaa vastaavasti sellainen perhe ,jolla on tällainen tarve lastenhoidolle, jäädä ilman hoitopaikkaa lähipäiväkodista, sitä tarvitessaan.

Siksi olisi hyvä rajata päivähoito maksimissaan 20 tuntiin viikossa, jos jompikumpi vanhemmista on kotona, ja päiväkodeilla tulisi olla oikeus määrittää näiden lasten hoitopäivät ja -ajat. Tällöin mahdollisimman moni lapsi pääsisi päivähoitoon omaan lähitarhaan. 40 tuntia viikossa päivähoitoa ei ole enää lapsen oikeus, pääsääntöisesti aikuisen työviikkokin on lyhyempi.

Kesken toimintakauden on vaikea saada lapselle toivotusta päivähoitopaikasta hoitopaikkaa ylipäätään ja tässä olisikin päiväkodeilla mahdollisuus pyrkiä kehittämään toimintaansa.

Palvelutakuu palvelee hyvin niitä perheitä, joilla on jo aikaisemmin ollut lapsi samassa päiväkodissa ja heille on varattuna sama hoitopaikka, kun lapsi palaa päivähoidon piiriin.

Riskinä on, että jos lapsi jää ilman hoitopaikkaa lähipäiväkodista, niin vanhemman pääsy takaisin työelämään voi pitkittyä ja yhteiskunnalle tämä voi tulla kalliiksi. Se vaikeuttaa tällaisten perheiden taloudellista tilannetta ja aiheuttaa vaikeuksia pärjätä normaalissa arjessa. Päivähoitopalvelutkin ovat osa kylien ja kunnan vetovoimaa, jonka vuoksi tietyille lapsiystävällisiksi tiedetyille asuinalueille hakeudutaan.

Eduskuntavaaliehdokas Carina Jäntti (ps.), Kotka

Arttu-Petteri Klami (ps.), Kotka